PRIVACY VERKLARING & COOKIEBELEID

De Social Media Coach, gevestigd aan Torenallee 50-44, 5617 BD Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Daarnaast maakt de Social Media Coach gebruik van cookies om de functionaliteit en effectiviteit te optimaliseren.

De Social Media Coach respecteert te allen tijde de privacy van bezoekers van de website en zorgt ervoor dat verstrekte gegevens vertrouwelijk en voldoende beveiligd wordt behandeld. Daarnaast voldoen we aan de eisen die de AVG wetgeving stelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Social Media Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het verzamelen van persoonsgegevens bij De Social Media Coach is nodig voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze e-mails gerelateerd aan jouw bestelling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Volgens de AVG Wetgeving dient er ook een grondslag te worden toegekend aan deze doelen. Bij De Social Media Coach worden deze gegevens op basis van toestemming en uitvoering van een overeenkomst gedeeld. Oftewel, jij geeft zelf actief toestemming op het moment dat je jouw gegevens met ons deelt en daarnaast zijn deze van belang om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, jou van onze producten en diensten te kunnen voorzien.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Social Media Coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Social Media Coach) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Social Media Coach bewaart de persoonsgegevens die jij via ons contact- of aanmeldformulier hebt gedeel niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De Social Media Coach hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Financiële gegevens – bewaartermijn van 7 jaar (wettelijk verplicht)
 • Adresgegevens             – tot na afloop van overeenkomst
 • Naam & email – geen maximaal termijn

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Social Media Coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Social Media Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Social Media Coach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@desocialmediacoach.com. Social Media Coach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Social Media Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Social Media Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De Social Media Coach

Torenallee 50-44, 5617 BD Eindhoven

info@desocialmediacoach.com.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.